CORONA EN GEESTELIJKE COMMUNIE

Dierbare parochianen, door de wereldwijde zorgen rondom corona is een oud gebruik in ons gebedsleven weer naar boven gekomen: “geestelijke communie”.
Het is voor ouderen een bekend gebruik, maar voor jongere generaties niet. Als vroeger door uiterlijke of innerlijke redenen mensen verhinderd waren de H. Communie te ontvangen, namen ze hun toevlucht tot de “geestelijke Communie”.

We zijn de laatste decennia zo gewend en vertrouwd met het te communie gaan, dat dat heel vanzelfsprekend is. Het maakt dat de gedachte aan Jezus volledige aanwezigheid heel vertrouwd is (als je goed bent voorbereid!). Gelovige mensen kunnen daardoor ook goed bidden, spreken met Hem – Jezus – die onze Redder en Helper bij uitstek is en Die door de Communie ook dichtbij ons is.

Door alle nare omstandigheden zijn wij nu niet in staat zelf lichamelijk naar de kerk te gaan, en Jezus door het Brood van de Eucharistie (zijn Lichaam) een plaats te geven in ons hart en ons leven. Dat doet velen verdriet.
Ik heb dat zelf ook als ik de H. Mis op t.v. of per radio of internet volg. Het veroorzaakt een verlangen naar verbondenheid met Hem in het concrete Sacrament van Brood en Wijn. Een verlangen om mét Hem verbonden te leven zoals Hij, om op een buitengewone manier dicht bij elkaar zijn. Hóe belangrijk dat voor ons mensen is, ervaren we dezer dagen aan den lijve.
Dit verlangen is de basis van de “geestelijke communie”. Als dit verlangen onze inspiratie is, zal Jezus dichtbij ons zijn, zoals bij de H. Communie, daar mogen we echt op vertrouwen.

In de tv Mis die ik op zondag 22 maart zag met onze kardinaal Dr. W. Eijk, las ik tijdens de communieritus een mooi gebed dat men als ondertiteling mee gaf. Het deed me heel erg goed. Daarop doordenkend zou ik kunnen bidden:

“Heer Jezus,
U weet als geen ander
hoe onze wereld in nood is.
U leefde bij ons en deelde in lijden en verdriet,
maar U wijst ons de weg naar Pasen
en licht voor altijd.
Blijf dichtbij ons Heer,
nu het lijkt of wij U moeten missen.
Help ons in alle moeilijkheden,
en geef dat uw Geest ons helpt
dankbaar te blijven voor al het goede
dat U gedaan heeft en doet.
U verlaat ons nooit
maar hoe moeilijk is het voor ons dat te ervaren
als we de eenheid met U zouden moeten misen.
Blijf bij ons Heer.
Dank U dat we in U mogen geloven,
tot U mogen bidden en blijvend mogen vertrouwen
op uw aanwezigheid dichtbij ons. Amen”