VIERINGEN, INTENTIES EN ANDERE REGELINGEN IN DE FRANCISCUSPAROCHIE

Vieringen
In verband met de besmettelijkheid van het corona-virus is het in ieder geval tot 1 juni niet mogelijk om in onze kerken samen te komen voor de weekendvieringen of vieringen door de week.

U kunt wel terecht in de kapellen van onze kerken voor stil gebed, het bidden van de rozenkrans of voor uw noden en intenties. Daar waar mogelijk kunt u ook een kaarsje aansteken bij Maria. Onderstaand vindt u de kerken waar u dagelijks binnen kunt lopen in de kapel. Bij kerken die maar beperkt open kunnen zijn vindt u de openingstijden.

Van harte welkom!

Wij vragen u dringend om verspreid over de kerk te gaan zitten, elkaar niet aan te raken en niet te komen als u verkouden bent, hoest of koorts heeft.

Mariaheide
De kapel van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad is dagelijks open van 10.00u tot 16.00u

Lambertus Veghel
De Mariakapel in de Lambertuskerk is dagelijks open van 9.00 – 18.00u.,

H.Hart/H.Johannes Veghel
De Mariakapel in de H.Hartkerk is dagelijks open van 8.30u tot 18.00u.

Erp
De Sint Servatius kerk in Erp, zal open zijn op:
29 maart tussen 11.00u en 12.00u
Op Palmzondag en Paaszondag tussen 11.00u en 13.00u

Boerdonk
De Sint Servatius kerk in Boerdonk is open op
29 maart tussen 11.00u en 12.00u
Op Palmzondag en Paaszondag tussen 11.00u en 12.00u
De Corneliuskapel in Boerdonk is elke dag open van de ochtend tot zonsondergang.

Keldonk
De H. Antonius van Padua kerk is vanaf 29 maart elke zondag open tussen 11.00u en 12.00u.
Om te bidden kunt u altijd terecht bij het rustaltaar.

Zijtaart
Om te bidden of een kaarsje aan te steken kunt u dagelijks terecht in de Kapel bij het kerkhof van de zusters Franciscanessen.

Eerde
De Antonius Abt kerk is elke dag open van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De Mariakapel op de Kuilen is dagelijks de hele dag open.

Eerste Heilige Communie en Vormsel
Nu onze kerken dicht zijn voor vieringen tot en met 31 mei, heeft dat ook gevolgen voor de Eerste Communie en Vormselvieringen. Voorbereidende bijeenkomsten zijn op verschillende plaatsen grotendeels afgezegd, en nu treft dat ook de vieringen.

Alle Eerste Communie vieringen en de beide Vormselvieringen komen te vervallen.
Met de werkgroepen komen we zo snel als de situatie na 1 juni dat toelaat bij elkaar om over het vervolg te overleggen.

Dopen
Alle al afgesproken dopen worden in overleg met de ouders verzet naar een tijdstip waarop we weer veilig bij elkaar kunnen komen.
Om afspraken te verzetten of om een doop aan te melden, kunt u ons via de telefoon of de mail bereiken. T. 0413-363115 Mail:

Misintenties
De parochie biedt aan op een ander moment, wanneer we weer samen kunnen komen om te vieren, ruimte te maken voor alle intenties die nu niet hardop gelezen zijn. U dient hiervoor wel zelf contact op te nemen met degene bij wie u uw intentie hebt opgegeven. De intenties die zijn opgegeven in de Lambertuskerk worden door de pastoor gebeden in de stille weekend missen die hij opdraagt. U kunt daarbij aansluiten door ook uw intenties door te geven via de mail. Ook die intenties kunnen op een later tijdstip worden herhaald. Mail:

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten in groepsverband zijn komen te vervallen; voorbereiding op doop, Eerste Communie, Vormsel,  koorrepetities, ouderavonden, kinder-, en jongerenbijeenkomsten en gemeenschapsbijeenkomsten. Wanneer het weer mogelijk is om zonder risico lijfelijk bij elkaar te zijn, pakken we de draad weer op. U ontvangt hierover bericht.

Parochiesecretariaat en pastoraal team
Het centrale secretariaat van de parochie is gesloten. U kunt ons bellen of mailen voor persoonlijk contant en dringende vragen, ziekenzalving en uitvaarten.

T. 0413-363115 Mail:

Op de hoogte blijven

Voor alle geloofsgemeenschappen geldt dat u via deze website het meest recente nieuws kunt volgen en verder wordt u op de hoogte gehouden via de plaatselijke weekbladen als de Erpse krant, de Eerdse krant en Zijtaarts belang en websites als Keldonk.nl en Mariaheide.nl.