Pater Jan Groot Zevert ss.cc. overleden

Het bestuur en de pastoraatsgroep van de R.K. Parochie H. Franciscus te Veghel hebben met veel verdriet kennisgenomen van het overlijden van

De zeereerwaarde pater Jan Groot Zevert ss.cc.

Pastor van de geloofsgemeenschap H. Hart van Jesus en H. Johannes te Veghel.

Dit jaar zou het in juni precies 30 jaar geleden zijn dat pater Jan Groot Zevert pastoor werd van de kerk H. Hart van Jesus te Veghel.  Pastor bleef hij voor zijn kerk 30 jaar lang, ook na de veranderingen van de organisatorische structuur van onze parochie.  Hij was loyaal aan de parochie en de mensen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd.  Hij zette zich in voor de Heer en de mensen met hart en ziel.  Hij deed dit wijs en zachtmoedig en zijn blijmoedigheid uitte zich in een liefdevolle humor.  In alles een herder naar Jezus hart. Wij zullen hem en zijn inzet node missen en bidden dat God nu ook tot hem zegt: “goede en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uw heer” Mt. 25,23

A.A.C. Smulders, pastoor
P.J.M. van Liempt-van Lieshout, secretaris parochiebestuur
J.M.W.M. Rietbergen, vice-voorzitter pastoraatsgroep

Lees ook het bericht op de site van het Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/veghelse-pastor-jan-groot-zevert-overleden~aa75bc68/