Pastoor en kapelaan bidden intenties

Pater Issag en pastoor Smulders dragen naar vermogen iedere dag de H. Mis op, helaas zonder medegelovigen vanwege de bepalingen rond het Corona virus. Wij bidden daarbij voor de opgegeven misintenties en sluiten ook de overledenen van wie ons de begrafenissen bekend zijn door onze begeleiding daarbij in. We sluiten ook alle andere mensen in, en zij die nu ziek zijn en nemen de kaarsjes die branden op de website mee in ons gebed.

Het tijdstip waarop wij de H. Mis opdragen kunnen wij, vanwege onze drukke agenda’s niet vaststellen, wij vragen uw begrip daarvoor.

Zodra de Eucharistie weer openbaar toegankelijk is, mag u de misintentie opnieuw opgeven, opnieuw een missstipendium betalen is dan niet nodig: dat mag u naar eigen inzicht bepalen.

Wij bidden u Gods kracht en sterkte toe, in deze zorgvolle tijd die wij samen hopen te overwinnen in de kracht van Jezus, die ook geleden heeft en verrezen is. Proberen we elkaar te bemoedigen met de “liefde als wapen” (wapenspreuk van mgr. Bekkers z.g. bisschop van ’s-Hertogenbosch.)

Meer dan hartelijke groet, uw pastoor Smulders.

De intenties van deze week vindt u onder de knop Nieuws.

Wilt u de intenties uit uw geloofsgemeenschap laten bidden, mail ze dan naar