Vacature secretaris parochiebestuur V/M

Mevrouw Elly van Liempt heeft te kennen gegeven dat zij gaat stoppen met het bestuurlijke werk in de parochie.
Met haar vertrek komt de functie van secretaris van het parochiebestuur vacant.
Ingevolge artikel 11 van het Algemeen reglement van het bestuur van een parochie stelt het parochiebestuur parochianen in de gelegenheid om kandidaten voor deze functie voor te dragen.
Het voltallige bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

De taak van de secretaris: Zij/hij:

  • Verzorgt de uitnodigingen en agendeert de bestuursvergadering
  • Zorgt voor notulen (notulist aanwezig) en archiveert alle bescheiden
  • Verzorgt inkomende¬† en uitgaande post
  • Verzorgt de archivering van alle bestuursstukken en correspondentie
  • Zal samen met vice-/en of voorzitter namens de parochie zaken regelen met derden
  • Verzorgt de door de kerkwet opgedragen documenten.

Profiel van de secretaris:

Wij zoeken een vrouw of man, die:

  • Achter zijn haar/zijn Rooms Katholieke overtuiging staat
  • Zich betrokken voelt bij onze parochie
  • Zo mogelijk bestuurlijke ervaring heeft
  • Beschikt over communicatieve vaardigheden

Spreekt deze taak voor de parochie u aan en u voldoet aan het beschreven profiel;

Dan kunt u contact opnemen met parochiebestuur: