Veelgestelde vragen in voorbereiding op Kerstmis

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers […]

Lees meer

Vierde Woord ter bemoediging

KONING CHRISTUS DIENSTBAAR VOLGEN (23 november 2020) Afgelopen zondag vierden wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een soort Oudjaar dus. Wie wilde, kon in ’s-Hertogenbosch al oliebollen eten want een oliebollenkraam staat voor de Sint Jan. Met het hoogfeest van Christus Koning hebben wij de kern van ons geloof gevierd. Christus is onze koning. Hij draagt onze goede […]

Lees meer

Een ‘online’ adventskalender voor gezinnen

Kent u de adventskalender nog? Iedere dag vol verwachting een venstertje openmaken. Wat zal er tevoorschijn komen? Iets lekkers? Iets moois? Het team Familiepastoraat van het bisdom maakte deze ‘online Adventskalender’ want hoe dan ook mogen we ook dit jaar – ondanks alle beperkingen – uitkijken naar de geboorte van Jezus. De kalender werkt hetzelfde als een klassieke adventskalender: elke […]

Lees meer

Vieringen in de Franciscusparochie november 2020

In de maand oktober zijn onze kerken grotendeels gesloten geweest, vanaf 1 november hervatten we onze vieringen in één kerk, de H. Lambertuskerk in Veghel. Vanaf 1 november, Allerheiligen, tot en met het weekend van 21/22 november vieren de geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie gezamenlijk in de Lambertuskerk. Elke weekend zullen er drie vieringen zijn waaraan 30 mensen uit alle geloofsgemeenschappen […]

Lees meer

Pater Issag Jesudass HGN 10 jaar in Nederland!

Afgelopen woensdag 10 november was het 10 jaar geleden dat onze kapelaan, pater Issag,  als missionaris van de Heralds of Good News naar Nederland kwam vanuit India.  Het charisma van zijn congregatie is: helpen in kerkprovincies die een tekort hebben aan priesterroepingen.  Nederland was, toen hij kwam, in witte sneeuw gehuld en het vroor -15 graden!!! In India was het […]

Lees meer

Derde woord van bemoediging tijdens tweede golf

FEEST IN EEN DONKERE TIJD Beste broeders en zusters, Velen van u zullen het met mij eens zijn dat onze tijd lastig en duister is. De coronacijfers zijn hoog en de samenleving is voor een deel weer tot stilstand gekomen. Steeds luider klinken opnieuw de zorgelijke verhalen uit onze ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Niet weinig mensen voelen zich eenzaam en de […]

Lees meer

In memoriam Hans Beks

Op 5 november 2020 is Hans Beks, permanent diaken van het bisdom van ’s Hertogenbosch, parochiaan en voorganger in onze parochie, thuis in Veghel overleden. Hans werd na zijn wijding benoemd tot diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout. Maar ook in de Franciscusparochie was Hans na zijn wijding actief en bood zijn diensten aan. Als het nodig […]

Lees meer

In Memoriam Ambro van Stratum

1 november 2020, op Allerheiligen, is Ambro van Stratum overleden. De uitvaartdienst is gehouden op vrijdag 6 november in de Lambertuskerk in Veghel. Ambro was een veelzijdig vrijwilliger en hij heeft vele vrijwillige funkties vervuld voor de Parochie. Hij was o.a. actief als voorzitter van het parochiebestuur en de parochieraad, voorzitter van het dekenaat en actief binnen de Pastorale Eenheid […]

Lees meer

Allerzielen sfeervol, mede verzorgd door M25

Op zaterdag 31 oktober, wanneer de meeste tieners nog in hun bed liggen, waren de jongeren van M25 bezig met de begraafplaats op te ruimen, zodat alles er keurig uit zou zien met Allerzielen. Vele kruiwagens vol bladeren werden door de jongeren bij elkaar geharkt. Natuurlijk blijven er de komende dagen nog veel bladeren vallen, maar wat weg is, is […]

Lees meer

Allerzielenviering H. Hart en H. Johannes

De geloofsgemeenschap H. Hart en H. Johannes hebben in 2 Allerzielen vieringen de overledenen herdacht. Het Thema was “ ik mis je in alle kleuren “. Voor ROOD, de kleur van liefde voor onze dierbare overledenen. Het zachte ORANJE van de herfst, omgeven door dauw. GEEL, de kleur van licht en warmte, vrolijkheid ook. Zou ik me weer kunnen verwonderen […]

Lees meer