Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee […]

Lees meer

Vacature secretaris parochiebestuur V/M

Mevrouw Elly van Liempt heeft te kennen gegeven dat zij gaat stoppen met het bestuurlijke werk in de parochie. Met haar vertrek komt de functie van secretaris van het parochiebestuur vacant. Ingevolge artikel 11 van het Algemeen reglement van het bestuur van een parochie stelt het parochiebestuur parochianen in de gelegenheid om kandidaten voor deze functie voor te dragen. Het […]

Lees meer

Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-Katholieke Kerk

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari 2022 is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk […]

Lees meer

Bijeenkomst Familiepastoraat Veghel uitgesteld

Kerstmis We hopen dat jullie een mooi, warm en gezellig Kerstfeest hebben kunnen vieren en natuurlijk ook dat jullie hebben meegekeken met de online kerstviering die bedoeld was voor ons. Misschien heb je ook je kadootje opgehaald? Een mooi Kerstverhaal dat je in je eigen Bijbel kunt plakken. Voor wie het niet lukte om het op te halen: in de […]

Lees meer

Nieuw parochiebreed a-capella-gospelkoor.

In onze H. Franciscusparochie wordt vanaf dit nieuwe jaar een gospelkoor opgericht onder leiding van Dan Loredan. Dit gospelkoor gaat a-capella arrangementen zingen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar koorleden; sopranen, alten, tenoren en bassen. Heb je zin om 1 x in de maand te gaan zingen in een van onze kerken meld je dan aan. Minimale leeftijd is […]

Lees meer