De Werkgroep

Sinds 2017 is een werkgroep met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen actief in de H. Hartkerk. Ze noemden zich sinds kort VIEREN op Zaterdag en Zondag.
Samen wordt gezocht naar een thema, naar inspirerende woorden, liederen en een bijpassende verwerking. We proberen inventief en creatief te zijn, laten vertrouwde wegen wat los, zonder de veiligheid van de traditie uit het oog te verliezen.
Deze vorm biedt kansen om meer actief betrokken te worden bij het vorm-, inhoud- en betekenis geven van ons geloof.

In een bijeenkomst van alle leden van de werkgroep wordt de start gemaakt met de voorbereiding van elke viering.

Twee mensen gaan verder met hun zoektocht en ontwikkelen een gebedsviering of woord- en communiedienst.

Muziek
Samen zingen is een belangrijk onderdeel van onze liturgie.
Begeleiding op piano, orgel of door een koor verluchtigd en verdiept de viering.