Geroepen en gezonden

Pastoor Groot Zevert sprak vertrouwen uit en zegende de werkgroep  in augustus 2019:

Moge God jullie woorden geven die mensen inspireren,
kracht om mensen te verbinden,
vreugde in het samen vieren,
wijsheid om te zien en te doen wat goed is.
Moge God jullie werk zegenen,

alle dagen van jullie leven.

Amen

 

Gedacht om zelf mee te doen?

Neem contact op met:
Antoon van der Steen

Email:

Karin Kuijpers

Email: