Ontstaan

De tijd dat er op zaterdagavond en op zondagochtend twee tot drie eucharistievieringen waren, ligt nog niet zo lang achter ons. Intussen zijn we er al aardig aan gewend dat er slechts één viering in het weekend is waar een pastor voor gaat. En ook dat is niet meer gegarandeerd. Eigenlijk keren we zo weer terug bij de beginperiode van ons geloof. Toen moesten de mensen zelf getuigen van hun geloof aan elkaar. Onze bisschop roept ons op om te experimenteren met andere vormen van vieren en om samenwerking te zoeken.
Want wat hebben die oude verhalen en rituelen ons nog te vertellen? Waarom willen wij die doorgeven? Boeiend om hier met een aantal mensen samen met een deskundige over te stoeien.