(Over)leven en dood

Ons VIEREN op zaterdag is geworden VIEREN op zondag.
We bewegen mee met wat de tijd ons brengt en wat de tijd van ons vraagt.
Leven is omgaan met dat wat er is en tegenslagen horen daarbij.

Het is herfst. Bomen bereiden zich voor om bladeren los te laten en vormen een kurklaagje op die plek. Wij waren niet voorbereid toen we in maart ineens ons openbare leven op moesten geven en in een periode van overleven terecht kwamen met grote onzekerheid en angst, maar ook met kracht en liefde.

We moesten afscheid nemen van vele dierbare parochianen en de omstandigheden noopten ons om dat te doen op een manier die nog nooit voorgekomen was. Met een kleine groep en velen op afstand thuis. Zoveel mensen die hun laatste eer hadden willen bewijzen, dankbaarheid willen tonen en een tastbare steun hadden willen zijn voor de directe naasten konden dat niet op een manier zoals ze wilden. De veerkracht bleek uit de manieren die mensen vonden om zo dichtbij mogelijk te komen; door een erehaag te vormen, thuis een kaars op te steken bij het meebeleven van het afscheid via de computer en toch proberen werkelijk contact te maken met de naastbestaanden.

De blijdschap was groot toen we in juli weer mochten samenkomen in de kerk, zij het in aangepaste vorm. We konden weer samen op zoek naar nieuwe wegen nu het leven ons zo op de proef stelde.

Na het overlijden van pastor Groot Zevert is de organisatie helemaal veranderd.
Voortaan is er enkel VIEREN op zondag. We voelen ons geroepen om ons geloof levend te houden met een viering die in deze tijd staat.
En zo laten we ons weer inspireren. Eens te meer voelen we weer ons motto: “Laten we onze handen openen, zoekend en ontvangend.”
We openen ons hart, vinden elkaar en doen kracht op om verder te gaan.

Het is herfst, straks wordt het winter en lente.
Ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de dood.
Het leven gaat verder, maar voor iedereen die iemand verloor in het afgelopen jaar zal het leven nooit meer hetzelfde worden.

Weet u welkom in de vieringen van VIEREN op zondag.
Ons hart en onze handen zijn open om u te bemoedigen en we hopen samen even boven het alledaagse uit te stijgen. Laat u troosten en inspireren door hoopvolle woorden, sprankelend pianospel en verruimende beelden. Zo proberen we een brug te slaan naar iets dat groter is dan onszelf en naar elkaar.

Namens werkgroep VIEREN op zondag, Karin Kuijpers