Heiligen toen en nu ?!

Het familiepastoraat in Erp organiseert een lezing over Heiligen toen en nu. Omdat het op 1 november Allerheiligen is en de heiligen echt bij het mysterie van het geloof horen en er bij de heiligen geweldige verhalen horen, willen we jullie uitnodigen voor een lezing over de heiligen.

We hebben Rini Kerstens bereid gevonden om voor ons een geweldig verhaal te gaan vertellen over de heiligen, hun achtergronden en betekenissen.

We willen dit graag op maandag 8 november om 20.30 samen met jullie in de warme omgeving van zaal van Haandel beleven onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.

Rini neemt ons allemaal mee in zijn geweldige manier van vertellen en zal de heiligen weer zo ongeveer tot leven doen komen.

We hopen op deze manier het vlammetje van het mysterie van het geloof weer wat harder te doen branden en willen hier naderhand in huiskamersfeer in gespreksgroepen van maximaal 8 personen op voort borduren, om samen de weg naar de nieuwe manier van geloven te bewandelen.

Hiervoor staat maandagavond 15 november als eerste datum gepland.

Voor de lezing is aanmelden niet nodig, maar het mag wel via zodat we misschien een idee krijgen hoeveel koffie we klaar kunnen zetten.

Voor de huiskamergesprekken is aanmelden wel gewenst, dit kan via hetzelfde e-mailadres.

Na aanmelding ontvangt u verdere adresgegevens en de exacte tijden.

Graag tot 8 november.

Familie pastoraat Erp