Hulpdienst Diakonie

Jaarverslag 2022

Het werk van de diakonie is gebaseerd op het evangelie van Mattheus 25: 35-39 van het Nieuwe Testament, de zogenaamde werken van barmhartigheid:

de hongerigen te eten geven
de dorstigen te drinken geven
de naakten kleden
de doden begraven
de vreemdelingen opnemen
de zieken bezoeken
de gevangenen bezoeken

De Hulpdienst Diakonie is een project van nabije en kleine hulp door vrijwilligers aan mensen, georganiseerd vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Franciscus en de Protestantse Gemeente Veghel (PKN). Wij geven hulp aan alle inwoners van de voormalige gemeente Veghel (Eerde, Erp, Boerdonk, Keldonk, Mariaheide, Veghel, Zijtaart) die zijn aangewezen op de hulp van anderen, maar geen beroep kunnen doen op familie, buren, kennissen, professionele of bedrijfsmatige hulpverlening. Hulp verlenen wij in de vorm van:

 • Een luisterend oor:
  • Telefoondienst;
  • Ziekenbezoek;
  • Pastoraal bezoek;
  • Gezelschapsbezoek;
  • Kleine, niet structurele thuishulp;
 • Een helpende hand:
  • Klusjes in en om het huis;
  • Tuinonderhoud;
  • Formulieren invullen;
  • Boodschappen doen;
  • Autovervoer;
  • Geld inzamelen voor projecten in het buitenland, waar de nood hoog is.

Onze hulp is vergelijkbaar met de vroeger zo bekende burenhulp. Wij maken geen onderscheid op grond van geloof, ras, kleur of status en passen als organisatie dan ook erg goed in de moderne participatiemaatschappij.

De activiteiten van de Hulpdienst Diakonie Veghel zijn verdeeld over een aantal werkgroepen:

 1. Telefoondienst;
 2. Caritas;
 3. Vervoersdienst;
 4. Klussendienst;
 5. Bezoekdienst (gezelschap, ziekenbezoek, rouwbezoek);
 6. Steunpunt Rouw;
 7. MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede);
 8. M25 (diakonie door jongeren tussen 12 en 18 jaar).

De Hulpdienst Diakonie is telefonisch bereikbaar op 0413-352232, van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 11:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur. Ons e-mailadres is .

Binnen de Hulpdienst Diakonie Veghel zijn circa 160 vrijwilligers actief. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via e-mail of telefoon.

Vrijwilligers gevraagd!

Folder Hulpdienst Diakonie Veghel