Ziekenzalving

Jezus had een groot hart voor mensen die ziek waren. Ook zijn leerlingen heeft hij geleerd zich te bekommeren om zieke en lijdende mensen en hen in Zijn naam, naar Zijn hart, te bemoedigen, kracht en ondanks pijn en verdriet, vrede te laten vinden. De ziekenzalving is een oud ritueel dat teruggaat op de leerlingen van Jezus.

In een brief schrijft Jacobus, een van Jezus’ leerlingen ‘Als er iemand ziek is onder jullie, laat dan de priesters roepen. Zij zullen bidden voor de zieke en hem of haar zalven met olie. Ze doen dat in naam van God, begin en einde van alle leven. Hun gebed zal de zieke sterken, en wat er ook verkeerd is gegaan in zijn of haar leven, het zal vergeven worden’

Van oudsher probeert de kerk om vanuit het ruime hart van Jezus te handelen naar de woorden van de apostel Jacobus. Iedere katholiek die ernstig ziek is kan het troostrijke en bemoedigende sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.

Misverstand

Veel mensen denken nog steeds dat de Ziekenzalving iets is dat op een sterfbed dient te gebeuren. Vaak wordt de priester of pastor pas op het allerlaatste moment geroepen. Terwijl het juist beter is dat de zieke dit belangrijke moment waarin, zo mogelijk omringd door geliefden en familie, waardig afscheid wordt genomen van het leven ook bewust kan meemaken. Het is ook niet nodig om te wachten tot het laatste moment, een ziekenzalving kan, bijvoorbeeld ook vooraf aan een zware operatie worden toegediend.
Wachten tot het allerlaatste, kritieke, moment brengt bovendien het risico met zich mee dat er geen priester of pastor beschikbaar is. Pastoors, kapelaans en diakens hebben vaak hun handen vol aan al het werk dat moet worden gedaan. Werk dat zij onmogelijk, zoals vroeger wel kon, onmiddellijk kunnen laten vallen omdat iemand ‘nu’ om een ziekenzalving vraagt.

De ziekenzalving is een prachtig ritueel dat ondanks verdriet en lijden, rust en acceptatie kan geven, een sacrament dat de eindigheid van ons leven markeert, maar wilt u alstublieft tijdig contact opnemen?

Voor een ziekenzalving belt u naar het parochiesecretariaat: T. 0413-363115.

Mocht er in noodgevallen niemand de telefoon beantwoorden, probeert u het dan enige tijd later nog een keer.