Het Doopsel

De geboorte van een kind is – al is het nog zo klein- een groots gebeuren. Leven dat uit liefde wordt doorgegeven. Alle godsdiensten en culturen realiseren zich de grootsheid van dat nieuwe, kwetsbare leven en besteden er aandacht aan.
Ook in onze tijd zijn aanstaande ouders er druk mee bezig. Het kindje moet een naam krijgen, en wat is dan een mooie naam, welke naam zal passen bij hem of haar? De kinderkamer moet worden ingericht, met zorg, want het kindje moet zich veilig en welkom voelen. En ouders die hun kind willen laten dopen vragen zich af: wie zouden we kunnen vragen om de peetouders te zijn?
De doop van een kindje drukt in rituelen en gebaren uit hoe groots het is om nieuw leven in je armen en hart te sluiten. Met het sacrament van de doop spreken ouders uit dat zij hun kind zullen liefhebben en beschermen tegen alle kwaad. ‘Ons kind ben je’, zeggen doopouders, ‘maar je bent ook een kind van God die wij allemaal Onze Vader mogen noemen. Wij hebben dat geloof in God en Jezus gekregen van onze ouders, en we willen het graag aan onze kinderen doorgeven.’

Als u uw kind wilt laten dopen vraagt dat om enige voorbereiding vooraf. In alle geloofsgemeenschappen van onze parochie is het mogelijk u voor te bereiden op een doop.

Wilt u uw kindje laten dopen dan kunt u via de adressen onderaan deze pagina een afspraak maken.

Het kan voorkomen dat kinderen die wat ouder zijn hun Eerste Communie willen doen, maar nog niet zijn gedoopt. Ook kinderen die al wat ouder zijn, kunnen na een voorbereiding, worden gedoopt.
Zelfs als u op latere leeftijd, als volwassene, zich aangesproken weet door Jezus Christus, bent u van harte welkom in onze kerk. Na een periode van voorbereiding betekent dit meestal dat u tegelijk met de doop de eerste heilige communie en vormsel ontvangt.

Voor de voorbereiding en de doop kunt u contact opnemen met Pater Charles: of met het algemene secretariaat van de parochie: of via de mail

Contactpersonen

Eerde
Ria de Vries

Mail:

Zijtaart
Christien van Helvoirt- van Eert.
Ceciliastraat 6
Bij voorkeur tussen 11.00-12.00 uur en tussen 16.00-17.00 uur

Overige geloofsgemeenschappen

Mail: l