Kerngroepen

Met de opriching van de Franciscusparochie is in elke geloofsgemeenschap een kerngroep opgericht. De taken voor de kerngroep zijn toen als volgt omschreven:

  • De kerngroep zorgt voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, zowel organisatorisch als pastoraal.
  • De kerngroep regelt de dagelijkse taken rond vieringen, uitvaarten, dopen, planning van koren.
  • De kerngroep is het eerste contact van het pastorale team met de geloofsgemeenschap.
  • Vanuit de kerngroep wordt contact onderhouden met het bestuur en de pastoraatsgroep en wordt invulling gegeven aan deze relatie.
  • De kerngroep heeft oog en oor voor de lokale noden, zoals zieken, mensen die huisbezoek nodig hebben, nazorg rond rouw e.d.
  • De kerngroep motiveert en werft vrijwilligers.

Na het samengaan van de H. Johannes en de H. Hart zijn er 8 kerngroepen die deze taken behartigen. U kunt de kerngroepen bereiken via het algemene nummer van de geloofsgemeenschappen op de contactpagina

H. Servatius Boerdonk

Nelly Hendriks
Ria Vilier
Marietje Bevers
Diny van den Berg
Vera van der Aa
Wim de Wijs
Piet van de Elsen
Gerard van Kol

 

 

 

H. Servatius in Erp

Rini Kerstens
Gerard Claassen
Harrie Kanters
Eddy van Asseldonk
Ruud van Oisterwijk
Christ van Bree

 

 

 

 

H. Antonius van Padua, Keldonk

Annie Verbakel
Vera van Loon
Gerard van Berlo
Tiny Verhoeven
Sjaan Verbakel
Jo Relou

 

 

 

 

 

H. Antonius Abt, Eerde

Henk van der Burgt
Mien van Berkel
Ria de Vries

 

 

 

 

 

 

H. Lambertus , Zijtaart

Phil van der Heijden
Sjaan van der Linden
Mari van Asseldonk
José van Tiel
Christine van Helvoirt
Frans van Asseldonk

 

 

 

 

 

 

 

H. Hart en H. Johannes

Christien Vermeulen
Wim van de Louw
Det van de Crommert
Theo van de Crommert
Ton Waals
Ari Ketelaars

 

 

 

O.L.V. van Goede Raad, Mariaheide

Riny van de Hurk
Maria van Asseldonk
Thea Hermes
Netty Kempkens

 

 

 

 

 

Lambertus, Veghel

Guus Versteegh
Marie-Jeanette Moize de Chateleux