M25 Veghel

M25 Veghel is een project dat jongeren uitdaagt en ondersteunt om zich, op vrijwillige basis,  in te zetten voor de maatschappij. Wij als M25 willen echt aan de slag: ‘De handen uit de mouwen’.

M25 is van oorsprong christelijk en heeft daarom een Bijbelse naam. De naam M25 staat voor Mattheüs hoofdstuk 25. In deze Bijbeltekst noemt Jezus zes dingen, die goed zijn om te doen voor anderen.

Maar je hoeft niet christelijk te zijn voor M25. De ‘M’ in M25 zou net zo goed kunnen staan voor ‘Maatschappelijk betrokken’ of ‘Medemenselijkheid’. Want dat is waar M25 voor staat: op vrijwillige basis iets doen voor een ander en de maatschappij.

Het doel van M25 is om jongeren zich vrijwillig in te laten zetten voor de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties te helpen bij activiteiten in Veghel, wanneer zij daar om vragen. Een paar voorbeelden van activiteiten: helpen bij de Krollenloop, bladeren harken op het kerkhof voor Allerzielen en rolstoelen duwen tijdens de Avondvierdaagse. Hierbij gaat het er om, dat de jongeren het echt allemaal zelf doen.

M25 heeft een eigen bestuur.  Daarin hebben een aantal jongeren hun eigen taken.

Meer weten? Kijk op https://www.m25veghel.nl/