Nieuws uit de parochie

Slot avond

Op de slotavond van de H. Lambertus geloofsgemeenschap, waren dit jaar naast de vaste medewerkers van de pastorie ook de leden van de ziekenbezoekgroep uitgenodigd. […]

H.Hart feest

Zoals elk jaar is┬ázaterdag 25 juni het H. Hartfeest gevierd. Patroon van de geloofsgemeenschap H.Hart- H.Johannes. De viering die voorzien was met mooie teksten en […]

Antoniusviering

Doordat de harmonie en het gilde niet beschikbaar waren op een zelfde dag en twee jaar corona ons parten speelde hebben we besloten op de […]