Nieuws uit de parochie

Tuinfeest

Het was tropisch warm… Gelukkig zorgden de hoge bomen in de tuin van de pastorie voor schaduw en verkoeling tijdens deze afsluiting van het werkjaar […]

H. Hartfeest

De geloofsgemeenschap H.Hart- H. Johannes heeft zondag 18 juni haar H.Hartfeest gevierd. Pastoor Ard Smulders ging voor in de Eucharistieviering die door het gemengd koor […]