MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Binnen de Hulpdienst Diakonie zijn in de verschillende geloofsgemeenschappen mensen in MOV-groepen actief. Zij zetten zich in om missionarissen en projecten in de derde wereld te ondersteunen. Vaak gaat het om kleinschalige projecten opgezet door parochianen of burgers uit Veghel en omgeving. Directe hulp aan straatkinderen, aidswezen, gehandicapten, die zonder hulp kansloos zijn. Hulp waarvan niets aan de strijkstok blijft hangen. De MOV-groepen laten zich inspireren door het evangelie. ‘Wat gij voor de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan’. Ook de encycliek ’Laudato Si’ van Paus Franciscus is een belangrijk inspiratiedocument. De MOV-groepen geven gedurende het jaar steun aan de Bisschoppelijke Vastenactie, de Adventsactie, de week van de Nederlandse Missionarissen en de Vredesweek. Daarnaast organiseren zij ook acties om het hergebruik van oude gereedschappen te bevorderen.

Mensen hebben we nodig

Mensen hebben we nodig
die hun huis open stellen
die hun tafel delen
die hun dromen koesteren
die hun angsten overwinnen,
Mensen die bidden totdat ze in slaap vallen.
Mensen hebben we nodig
die weloverwogen kiezen,
die duurzaam handelen.
die eenvoudig leven.
die oog hebben voor Gods Schepping.
Mensen die doorheen de barsten het licht zien.
Mensen hebben we nodig
die aanzetten tot onrust,
die tegenstand bieden,
die maat houden,
die schulden vergeven.
Mensen die als engelen hun vleugels uitslaan.

Interesse in mondiale problemen en zin om je daadkracht te tonen?

Vragen en contact

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Hulpdienst Diakonie, . Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Folder MOV