M25 (diakonie door jongeren tussen 12 en 18 jaar)

M25 is ontstaan als vervolgtraject van de Vormselvoorbereiding. Doordat de jongeren zich ruim twee jaar hebben voorbereid op het sacrament van het Vormsel, is er vaak een hechte groep ontstaan. Een aantal jongeren vindt het jammer als er een einde komt aan de maandelijkse avonden en heeft behoefte aan een vervolgtraject. M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. M25 is een project voor jongeren dat laat zien en voelen wat het betekent om iets te doen voor een ander.

Wat doet een M25?

M25 wil, samen met mensen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mens en maatschappij, echt aan de slag: ‘De handen uit de mouwen’. Dit kan van alles zijn, zoals:

  • Wandelen met bejaarden;
  • Koffie schenken bij een koorjubileum;
  • Het kerkhof bladvrij maken in de herfst;
  • Een sponsorloop organiseren;
  • Helpen bij Brownies & Downies.

We worden nu al vaak door verenigingen en organisaties benaderd met een specifieke hulpvraag. Daar zijn we trots op. Dat betekent dat M25 begint te leven in Veghel.

Wie kan er meedoen?

M25 kent, behalve de leeftijd, geen drempels om mee te doen. Gelovig of niet, rooms-katholiek, protestant, moslim of hindoe, iedereen is van harte welkom. Andere mensen willen en kunnen helpen is immers niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden.

Voor en door jongeren

M25 wordt voor en door jongeren georganiseerd. De begeleiding is er vooral om te zorgen, dat alles met de organisaties goed geregeld is en jongeren ook de taak aan kunnen, die van hen gevraagd wordt. De jongeren kunnen zelf meedenken over nieuwe activiteiten, over hoe dingen worden aangepakt en wat hun bijdrage kan zijn. Ook zorgen ze er zelf voor dat er van elke activiteit enkele foto’s op Instagram en Facebook komen.

Organisatie

We zijn in april 2017, na de Vormselviering in maart, van start gegaan. Inmiddels bestaat de groep uit 19 jongeren, 5 meisjes en 14 jongens. Deze jongeren zitten allemaal op het voortgezet onderwijs. Omdat de jongeren elkaar al kenden van hun vormselvoorbereiding, voelde het voor hen vertrouwd om met elkaar verder te gaan. De organisatie van M25 probeert te zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. De jongeren mogen een vrije keuze maken uit dit aanbod, maar er wordt verwacht dat ze zich op jaarbasis tenminste voor 5 activiteiten inzetten. Daarnaast wordt er in elk jaar een aantal groepsactiviteiten georganiseerd. Hierbij staat gezelligheid en groepsvorming centraal. Wij verwachten van de jongeren dat ze zoveel mogelijk bij deze groepsactiviteiten aanwezig zullen zijn.

Informatie binnen de groep wordt uitgewisseld via een groepsapp. Dit werkt praktisch en gemakkelijk. Instagram en Facebook blijven een belangrijk medium om op een heel eigentijdse manier M25 onder de aandacht te brengen. Verslagen en foto’s worden geplaatst op “Instagram veghel.m25”

Vragen en contact

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Hulpdienst Diakonie, . Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur