De Biecht of het sacrament van boete en verzoening

God is, vertelt Jezus, als een oude vader. Als zijn zoon vertrekt omdat hij denkt dat het ergens anders beter is dan thuis, dan doet dat hem pijn. Maar als de zoon zijn misstap onder ogen ziet en, al is het met lood in zijn schoenen, weer huiswaarts keert, dan staat de oude Vader op hem te wachten en sluit hem met een teder gebaar in zijn armen.

Velen van ons kennen nog het verplichte biechten. In een halfduistere biechtstoel werd vaak een ingestudeerd rijtje zonden opgebiecht. Het sacrament van boete en verzoening is echter zoveel rijker dan dat.
Het is een moment waarin u zich eerlijk en gewetensvol kunt uitspreken over zaken die u hart bezwaren; waar u te kort geschoten bent naar mensen, naar God, naar u zelf.
Het sacrament van boete en verzoening kan een nieuw beginpunt markeren. Verzoend met wat u bedrukte, kunnen zich nieuwe wegen openen.
Zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon, vergeeft God ons altijd. In vrijheid mogen we onze weg door het leven gaan, én onze fouten maken. Maar als we terugkeren, dan wacht Hij op ons en klinken er geen beschuldigende woorden, maar worden we in liefde ontvangen. Die oneindige barmhartigheid, en vergevende liefde, wordt door de priester uitgesproken met de absolutie, de zegen van verzoening.

Wilt u het sacrament van boete en verzoening ontvangen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat: of bel T.

Het sacrament van boete en verzoening kan ook door een priester worden toegediend bij het brengen van de H. Communie thuis. Als u beide sacramenten wilt ontvangen, geeft u dat dan aan als u contact opneemt.