Uitvaart regelen

Afscheid nemen in de kerk

Zoals Jezus er was voor de mensen om hem heen, zo wil de geloofsgemeenschap van de Franciscusparochie er zijn voor mensen die, na een leven lang gewoond en geleefd te hebben in Veghel, Erp of een van de kerkdorpen, ook graag afscheid nemen in en van diezelfde gemeenschap.

We willen samen het voorbije leven vieren vanuit een open houding met aandacht voor ieders  persoonlijke inspiratiebron en daarbij aansluiten bij de manier waarop mensen in het leven staan en hebben gestaan. Voor de één is dat vragend, hopend en zoekend naar zin, in de verwondering over dat grote mysterie dat leven heet. Voor de ander is dat in vol vertrouwen op God.

Zoals elke mens  verschillend is,  zo zal elke afscheidsviering altijd uniek zijn. De katholieke kerk kan daarbij putten uit een rijke traditie aan rituelen, woorden, symbolen en muziek.  Een kerkelijke uitvaart kan plaats vinden in de vorm van een eucharistieviering of een viering van woord en gebed.

Onze geloofsgemeenschap staat voor gastvrijheid. Ook wanneer een afscheidsviering niet kerkelijk is bedoeld, zijn er, in afstemming met de eindverantwoordelijke pastoor, mogelijkheden. Gods huis is er voor álle mensen, maar het blijft wel Zijn huis.

Avondwake

In een aantal geloofsgemeenschappen van de parochie bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan de uitvaart, het afscheid of de crematie een avondwake, een geïnspireerd samenzijn rond de overledene, te houden in de eigen gemeenschap.   De contactgegevens vindt u hier.

Uitvaartondernemingen en de parochie

Gewoonlijk zal de uitvaartondernemer, die uw wensen heeft gehoord,  als eerste contact leggen met de parochie. Zo snel mogelijk neemt daarna een van de leden van het pastorale team contact op met de nabestaanden.

Allerzielen

Elk jaar viert de parochie in alle geloofsgemeenschappen op (of rond) 2 november Allerzielen. De dag waarop we de overledenen herdenken, hun namen laten klinken en een lichtje voor hen ontsteken, in de kerk en op de begraafplaatsen. Nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar ontvangen daarvoor een uitnodiging. Maar natuurlijk is een ieder welkom in deze viering.

Begraafplaaten

De uitvaartondernemer of de parochie neemt – als het gaat om een begrafenis – contact met de kerkhofbeheerder.

Hier vindt u de begraafplaatsen met hun bijzonderheden, de tarieven en het begraafplaats regelement van de Franciscusparochie.