Het Heilig Vormsel

Wij hebben Jezus nooit ‘in levende lijven’ ontmoet, maar hij beloofde ons na zijn dood een helper te sturen. Een Heilige Geest die ons de moed, de kracht en het lef zal geven om onze eigen weg in het leven te vinden. Kracht om te kiezen voor wat goed is voor onszelf, voor anderen, voor de schepping, voor ons samenleven op aarde. Kracht om de talenten die je kreeg van God te laten groeien en er iets goeds mee te doen.
Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De vormheer zalft je voorhoofd met een speciaal daarvoor gewijde olie en zegt ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods’ . Daarmee zegt hij: ‘wordt wie je bent; wordt dat kind van God dat je bent. Laat je niet gek maken door alles wat de wereld van je vraagt maar ontplooi de talenten die je gekregen hebt. Dat is wat God van je vraagt!’

Als je je laat vormen dan zet je, na je doop en je Eerste Communie een stapje verder op de weg van Jezus. Toen je gedoopt werd was je nog te klein, maar nu kun je zelf daarvoor kiezen.
Wij hopen dat je dat doet!

Voorbereiding

De voorbereiding op het Vormsel vindt in de Franciscusparochie plaats in groep 8 met uitzondering van Zijtaart, daar worden groep 7 en 8 tegelijk gevormd.

Is uw kind, of bent u al wat ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden om voorbereid te worden op het vormsel. Neem in dat geval contact op met Pater Charles: of met het algemene secretariaat van de parochie: .
U kunt ook mailen naar
Of, In Veghel naar het Familiepastoraat:

In Veghel maakt het vormsel deel uit van het Familiepastoraat ‘Wonderzoeken‘.

Alle informatie die u nodig heeft voor opgave voor het Vormsel vindt u hier.

U kunt zich aanmelden via dit Aanmeldformulier.

Hebt u vragen mail dan het Familiepastoraat:

Contactpersonen van de vormselwerkgroepen

Boerdonk, Erp en Keldonk
Sonja van Boxel
Mail:

Veghel en Mariaheide
e-mail:

Eerde
Ria de Vries
e-mail:

Zijtaart
José van Tiel
e-mail: