Pastoraal team

Het Pastoraal Team bestaat uit:

Ard Smulders, pastoor
Charles Eba’a, pater
Rien van der Zanden, diaken
Hennie van Hattum, pastoraal werkster
Viona Boerefijn-Smets, pastoraal werkster

U kunt het Pastoraal Team bereiken per e-mail of telefoon via het Parochiesecretariaat.