AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De Franciscusparochie heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Op deze pagina treft u het privacy beleid van onze parochie aan alsmede de procedure welke wij volgen indien er onverhoopt toch sprake is van een data lek.

Het Parochiebestuur

Privacyverklaring