Informatie naar aanleiding van de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de Congregatiekapel.

Update 14 maart 2023.

De begraafplaats is eindelijk weer volledig toegankelijk. De tijdelijk ingang is gesloten en de begraafplaats is via de gebruikelijke ingang weer toegankelijk.


Update 8 februari 2023.

De begraafplaats is nog steeds gedeeltelijk afgesloten.

Het bouwbedrijf wat de congregatiekapel gaat stutten gaat binnenkort beginnen met de werkzaamheden.

Wanneer zij klaar zijn met stutten kunnen de hekken verwijderd worden en de toegang tot de graven zal dan weer mogelijk zijn.

Het verwijderen van de hekken zal waarschijnlijk in de week na carnaval plaatsvinden.

De exacte datum wordt  via deze website bekendgemaakt.


Update 17 januari 2023.

De begraafplaats is gedeeltelijk geopend vanaf woensdag 18 januari 13.00 uur.


Update 16 januari 2023.

I.v.m. het aanvullen van weggespoeld zand én i.v.m. de veiligheid rondom de afgebrande kapel is de begraafplaats van de Lambertuskerk op last van de gemeente nog steeds gesloten. Het stutten van de muren zal nog zeker twee weken op zich laten wachten.

Om zoveel mogelijk nabestaanden tegemoet te komen zal de begraafplaats deze week gedeeltelijk geopend worden.

Afhankelijk wanneer de hekken geplaatst zullen worden zal dit woensdag 18 of donderdag 19 januari zijn. Houdt u hiervoor de website in de gaten.

De ingang van de begraafplaats zal tussen de kerk en het klooster zijn.

Uiteraard mag het kerkhof, meteen naast de overeind staande muren, uit veiligheid nog niet betreden worden. Dit gedeelte wordt gemarkeerd door hekken.
De normale openingstijden blijven van kracht.


Bericht 2 januari 2023.

Zoals u wel gehoord en gezien zult hebben is de congregatiekapel in de nieuwjaarsnacht afgebrand.

Vanwege de veiligheid m.b.t. instortingsgevaar van het pand is, op last van de gemeente, de begraafplaats tot nader bericht niet toegankelijk.

Ik begrijp dat dit vragen bij u oproept.

Zijn er graven beschadigd?

Op het eerste oog zijn er geen beschadigingen te zien aan de grafmonumenten. Door het vele water wat gebruikt is tijdens het blussen is er wel op veel plaatsen zand weggespoeld. Dit zullen wij uiteraard herstellen.

Op het urnenveld is, zover nu te constateren is, geen zand weggespoeld en tot dusver geen schade aangetroffen.

Wanneer is de begraafplaats toegankelijk?

Hier heeft de parochie helaas geen zeggenschap over. Zodra de gemeente Meierijstad ons informeert dat de situatie veilig is, laten wij u dit via deze webpagina weten.

U wilt uw overledene begraven op onze begraafplaats?

De uitvaartondernemer zal zoals gebruikelijk contact met ons opnemen om hier overleg over te plegen.

Ik heb andere vragen, waar kan ik terecht?

U mag altijd contact met mij opnemen. Mijn naam is Astrid van Grinsven en ben te bereiken via het emailadres