Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep is werkzaam voor de hele parochie H. Franciscus.
Zij vormt de schakel in de verbinding pastoraalteam – geloofsgemeenschap. Hier vindt de pastorale afstemming plaats.
De samenstelling van de pastoraatsgroep bestaat uit de pastoor, het pastorale team en een vertegenwoordiger uit elke geloofsgemeenschap.

Doelstelling en taken van de pastoraatsgroep:

 • Is klankbord voor het pastorale team.
 • Denkt mee met het pastorale beleid van de parochie naar de toekomst toe en wil dit ook dragen.
 • Ontvouwt initiatieven voor de parochie.
 • Plant en zorgt voor afstemming van de liturgie in de hoofdkerk en de andere kerken.
 • Wil meedenken en meewerken aan een evenwichtig pastoraal plan voor de toekomst van onze parochie op het gebied van de liturgie, de catechese, de gezinnen, de jongeren en ouderen, de diakonie, waarbij door het verminderen van priesters, diakens en pastoraal werkenden, de verantwoordelijk van alle gedoopten wordt aangesproken in de opbouw van de Kerk en het dragen van de parochie.
 • Zorgt voor een pastorale continuïteit in de parochie.

Vanuit de parochiegemeenschap hebben zitting:

Jan Rietbergen voorzitter
Nelly Hendriks St. Servatius, Boerdonk
Mien van Berkel St. Antonius abt, Eerde
Rini Kerstens St. Servatius, Erp
Annie Verbakel H. Antonius van Padua, Keldonk
Maria van Asseldonk O.L.V. van Goede Raad, Mariaheide
Theo van de Crommert H. Johannes/H. Hart van Jesus, Veghel
Guus Versteegh H. Lambertus, Veghel
Sjaan van der Linden H. Lambertus, Zijtaart.

Namens het pastorale team hebben zitting in de pastoraatsgroep:

 • Pastoor Ard Smulders
 • Pastor Cees Rombauts
 • Pater Charles
 • Diaken Rien van der Zanden
 • Pastoraal werkende Hennie van Hattum
 • Pastoraal werkende Viona Boerefijn