Keldonk

Jongerenkoor ‘Bel Canto’ zingt eigentijdse liederen, verzorgt vieringen en treedt ook op buiten de kerk.
Dirigent: Mariska van Vliet,
Contactpersoon: Margaret Jansen,
Mail:

Gemengd koor,
Dameskoor en Herenkoor zijn samengegaan in het Gemengd Koor. In 2018 werd het 50 jarig jubileum gevierd,
Dirigent: Pieter Jansen
Contactpersoon is Miriam v Lankveld,
Mail:

Een impressie van beide koren vindt u op https://keldonksjournaal.nl/keldonk-in-2019/

Terug