Zijtaart

Parochieel gemengd koor
Het gemengd koor verzorgt de Hoogmis op zon- en feestdagen, bijzondere vieringen en avondwakes. Elke woensdagavond is er repetitie van 19.30u – 21.00u.
Het koor verzorgd ook de zondagsviering in de “Watersteeg” te Veghel.
Dirigent: Ad v.d. Pas
Contactpersoon: Bert v.d. Tillaart,
Past Clercxstraat 5a
Mail:

Vivace
Vivace is voortgekomen uit het jongerenkoor van de geloofsgemeenschap en wil graag van betekenis zijn voor die gemeenschap. Zij verzorgen een achttal per jaar vieringen en treden op bij diverse andere gelegenheden. Het belangrijkste doel van het koor is plezier beleven aan het samen zingen.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit populaire liedjes die zich, met soms aangepaste teksten, goed lenen voor de muzikale noot in de kerkdienst. Vivace laat zich begeleiden door een eigen combo, en een tekstgroep zorgt met de parochiële werkgroepen voor de voorbereiding van de kerkdiensten.
Dirigente: Janine Heuts
Contactpersoon: Anja Versantvoort – voorzitter
Mail:

Seniorenkoor ‘De vrolijke zangers’
Het koor bestaat uit een groep actieve mensen die iedere dinsdagmorgen samen gezellig zingen. Zij verzorgen regelmatig een viering in de kerk en nemen ook deel aan korendagen in andere plaatsen of organiseren deze zelf.
Contactpersoon: Mevr. An Adriaans

Terug