Zoeken naar steun (7)

In de Erpse krant verschijnt met enige regelmaat een bericht van pastoor Rombauts ‘Zoeken naar steun’. Deze week met nieuws uit de kernen en met aandacht voor Maria.

Zoeken naar steun (7)

Zoals het er nu naar uitziet zal “het gewone leven” nog niet op korte termijn hervat kunnen worden. Om toch in contact te blijven, u te informeren en wellicht ook wat steun te bieden maken we graag gebruik van onze Erpse Krant. Dit betekent dat u (on)regelmatig een berichtje zult blijven lezen vanuit onze geloofsgemeenschappen Boerdonk, Keldonk en Erp gezamenlijk.

Openingstijden kerken

Hoewel er maatregelen zijn die betekenen dat er weer wat meer activiteiten kunnen plaatsvinden, zullen zeker deze maand de zondagvieringen in onze kerken nog geen doorgang vinden. Wellicht dat wanneer bijeenkomsten voor groepen tot 100 personen mogelijk worden dit weer wel op een moment kan. We wachten berichten, ook van ons bisdom, hierover af en houden u op de hoogte.

Voorlopig zullen onze kerken elke zondag open zijn tussen 11.00 en 12.00 uur, voor stil gebed of het aansteken van een kaarsje.

Meimaand is Mariamaand

Maria, de moeder van Jezus, is vaak en op heel veel verschillende manieren afgebeeld. Schilderijen en schilderingen, beeldengroepen, glas in lood, op altaren en natuurlijk in kerstvoorstellingen. Vanaf de vroeg-christelijke tijd, in de middeleeuwen, renaissance, barok en ook in onze tijd.

Meestal meteen herkenbaar, als heilige, als moeder Gods, haar ten hemel opneming. Maar soms ook wel op een minder gebruikelijke manier en met attributen met een soms meteen herkenbare, soms wat minder duidelijke symbolische betekenis.

Anna te Drieën
Een beeldengroep van (meestal) drie figuren : Anna, de moeder van Maria en Jezus. In de zijbeuk links is in de kerk in Erp zo’n beeld te zien. Maar dan zonder Jezus.

Pieta
Maria, met op haar schoot het dode lichaam van Jezus.

Michelangelo’s Pieta, die in de Sint Pieter in Rome staat, is zeker de meest bekende. Een “jeugdwerk”, hij maakte het toen hij 24 jaar oud was. Uit één stuk marmer. Het zo zichtbaar dode lichaam van jezus. En de zo jong afgebeelde Maria. Geen door verdriet intens verscheurde moeder van 60 of 70 jaar, maar een meisje van amper 20 ……

Later maakte Michelangelo overigens nog twee Pieta’s. Heel andere, veel minder “gladde”, maar veel meer verscheurde emotie weergevend. Te zien in de Galleria dell’Accademia in Florence (en natuurlijk op google te vinden).

Maria met witte lelie
Bij afbeeldingen van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria – de Annunciatie – zien we vaak een lelietak of een vaas met een bloeiende witte lelie. Mogelijk houdt dit verband met het moment van de aankondiging, de lente waarin de lelies bloeien. In de loop van de tijd zien we ook op andere afbeeldingen van Maria de witte lelie afgebeeld. Het is het symbool geworden van haar zuiverheid.

Maria en de eenhoorn
Een heel bijzondere afbeelding van Maria met de eenhoorn. De eenhoorn, een paard-achtig fabeldier met op het voorhoofd een hoorn, knielend bij Maria of met het hoofd rustend in haar schoot. Volgens de oude leer, verwoord in de Physiologos (Alexandrië, 2de eeuw na Christus) – is de eenhoorn een wild dier dat jagers niet konden vangen. Dit lukte slechts als er een maagd in de nabijheid is, dan vlucht hij in haar schoot. Christus is de eenhoorn, die de menselijke gedaante aanneemt in de schoot van Maria en zich overlevert aan hen die Hem achtervolgen.

Maria met slang en maansikkel
Dikwijls zien we Maria ook afgebeeld, staande op een slang en de maansikkel. De slang staat natuurlijk voor het kwaad. Vergelijk de slang, die bij de zondeval Eva een appel aanreikt.

In de Romeinse tijd werd Diana, godin van de jacht, afgebeeld met de maansikkel, als maangodin. Zo werd in de eerste christentijd Maria mogelijk een soort gekerstende versie van de maangodin.

In de Openbaring van Johannes (12:1) lezen we : “Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken : een vrouw bekleed met de zon, een maan aan haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd”. De maan is symbool van de nacht, van het duister, van het kwaad. Mogelijk daarom, net als de slang de maan aan de voeten van Maria ??

Maar ook wordt gezegd dat de maan het licht van de zon weerspiegelt. En dan zou de betekenis van de maansikkel aan de voeten van Maria zijn dat, zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt, zo weerspiegelt Maria het licht van Christus.

Afgelopen zondag : in een van de Maria-kapellen van de kerk in Erp het beeld van Maria met aan haar voeten slang en maansikkel en de kaarsen die werden aangestoken.

 

Pastoor Rombauts, geloofsgemeenschappen Boerdonk, Erp en Keldonk.