Parochieblad Franciscusparochie

De redactie van het Parochieblad heeft besloten het zomernummer van het Parochieblad niet uit te brengen. Dit blad zou op 10 juni verschijnen. Reden hiervoor is dat er te weinig informatie beschikbaar is omdat alle activiteiten stil staan.

Op 1 juli gaan de kerken weer open. Hoe dat vorm gegeven wordt, zal op deze website te lezen zijn.

We hopen na de zomer weer als vanouds een parochieblad uit te brengen.