Van Witte Donderdag tot Pinksteren

Inspirerende woorden van Antoon van der Steen.

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Pasen – Hemelvaart – Pinksteren
Kent U dit rijtje?

Het zijn de dagen in het kerkelijk jaar waarin gevierd, herdacht wordt, dat Jezus van Nazareth de aarde los laat (moet loslaten) en de verantwoordelijkheid voor elkaars geluk, in onze handen legt.
Het is een heftig proces wat de volgelingen van Jezus doormaken en gaat niet zonder slag of stoot. Ze worden bang, ze raken verward, ze zijn van slag, zijn de richting kwijt, ze zijn bedroefd, maar uiteindelijk vinden ze weg en de kracht om op eigen benen te gaan staan. Het heeft alle kenmerken van een rouwproces.

De kerk heeft in de liturgie gepland dat dit hele rouwproces in ruim 50 dagen doorlopen wordt. Wij weten, meestal uit eigen ervaring, dat zo’n rouwproces veel langer duurt. Dat zo’n proces niet gelijkmatig verloopt en iedereen doet dat op een verschillende manier. Het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas is daar een voorbeeld van.

We kunnen dit proces ‘Van Witte Donderdag tot Pinksteren’ herkennen in ons eigen leven.
Hoe we de laatste woorden van een geliefd iemand willen vasthouden. (Witte donderdag)
Hoe ontredderd we staan bij het overlijden. (Goede vrijdag)
Hoe we door aan elkaar verhalen te vertellen, de persoon weer in ons midden halen. (Pasen)
Hoe we, na verloop van tijd, ontdekken dat we hier op aarde ons geluk moeten vinden i.p.v. weg, omhoog, te staren (Hemelvaart)
Hoe we de kracht hervinden de draad van ons leven weer op te pakken (Pinksteren)

Doordat de apostelen, net als wij, dezelfde worsteling met hun verlies, hun verdriet hebben moeten doormaken, maakt het hele gebeuren zo menselijk. Geeft het ook aan ons het perspectief dat op einde van het rouwproces Hemelvaart en Pinksteren staat.
Jezus van Nazareth zegt ons, de hemel op aarde te maken, (Hemelvaart)
door mensen van liefde te zijn,
door elkaar te horen als we beproefd worden,
door elkaar te vergeven en nieuwe kansen te schenken,
door te delen, zacht en mild te zijn,
door trouw te blijven aan elkaar,
door elkaar niet in de steek te laten.

Het mag ons tot troost en bemoediging zijn, dat alle verdriet, elke verlieservaring in de coronatijd niet stopt bij de rouw. Ons geloof wijst via Hemelvaart naar Pinksteren.
Hij schenkt ons bemoediging en kracht om het leven hier op aarde steeds weer op te pakken. Steeds weer mooier te maken, voor onszelf en voor anderen.
Hij stuurt ons zijn Helper. (Pinksteren)
GENIET VAN HET LEVEN, MAAR GENIET VOORAL VAN ELKAAR.

Antoon van der Steen