Roger Baijens benoemd tot penningmeester

Als penningmeester voor de H. Franciscusparochie is door de vicaris generaal van het bisdom benoemd de heer Roger Baijens.

Het bestuur wenst hem veel succes in zijn functie.