Maatregelen inperking coronavirus

Om het coronavirus te beperken in de kerken van de H.Franciscusparochie::

* Er is bij binnenkomst een gezondheidscheck  én registratie is een verplichte maatregel en hier mag NIET van worden afgeweken. Daarna ontsmetten van uw handen.

* De overheid adviseert om in de openbare publieksruimte mondkapjes te dragen. Wij sluiten ons hierbij aan en adviseren u en de kerkbezoekers eveneens om in ieder geval bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

* Afstand van houden van 1,5 meter is erg belangrijk en verzoeken u als kerkgangers hieraan te houden.