Allerzielen in de Franciscusparochie

Maandag 2 november is het Allerzielen, de gedenkdag van onze geliefde overleden. De dag dat we hun namen laten klinken en een klein lichtje opsteken. Licht van de warmte van hun leven. Licht van de liefde die ons over de dood heen verbindt.

Voor veel mensen, gelovig of niet,  is Allerzielen een belangrijke en betekenisvolle dag. Families komen bij elkaar, gaan samen naar het kerkhof om bloemen te brengen en een lichtje aan te steken. Soms markeert het feest van Allerzielen een moment van laatste afscheid of het afsluiten van een periode van rouw.

Ook dit jaar viert de Franciscus parochie  Allerzielen. Dat zouden we graag ‘groots’ willen doen, met volle kerken en mooi verlichte begraafplaatsen en met speciale aandacht voor allen die zijn overleden aan het Coronavirus.

Maar juist door dat zelfde virus zijn we genoodzaakt Allerzielen klein te vieren dit jaar.

Niet in alle kerken zal Allerzielen gevierd kunnen worden. Daar waar het wel kan, kunnen we maximaal met 30 mensen vieren. Nabestaanden zijn uitgenodigd voor deze vieringen.

Toch hebben alle geloofsgemeenschappen een manier gevonden om nabij te zijn aan al die mensen die dit jaar een geliefde hebben verloren.

In het onderstaande overzicht ziet u wat u mag verwachten van Allerzielen in uw geloofsgemeenschap. Door hierop te klikken komt u meteen bij de informatie over de betreffende geloofsgemeenschap.


Servatius Boerdonk, gedenkplaats in open kerk
De werkgroep avondwake richt in het kerkportaal een gedenkplaats met foto’s in voor alle overledenen na 2 november 2019.

Op Allerheiligen, zondag 1 november en  Allerzielen maandag 2 november zal het kerkportaal open zijn van 10.00 – 18.00u.  U bent van harte uitgenodigd voor een moment van herinnering en verbondenheid en het aansteken van een lichtje.

Een bezoek aan de begraafplaats is altijd mogelijk.

Terug

H. Antonius Abt Eerde, bezoek aan huis en open kerk

In Eerde zullen mensen van de avondwakegroep en andere vrijwilligers in de dagen rond Allerzielen een persoonlijk bezoek brengen aan alle nabestaanden van mensen die dit jaar gestorven zijn. Zij brengen het kruisje met hun naam bij u thuis. Zij maken daarvoor een afspraak en hebben, als u dat wenst, de tijd voor een goed gesprek.
Voor mensen die een kaarsje willen aansteken in de kerk: de kerk is dagelijks open van 10.00 – 17.00u.

Terug

H. Servatius Erp, moment van herdenking in open kerk

Op 1 november, Allerheiligen, is de H. Servatiuskerk open van 13.00u tot 16.00u. U bent welkom in de kerk om de naam van de overledene in het boek te schrijven waarin alle namen van overledenen zijn verzameld. Dat kan ook als er geen kerkelijke uitvaart is geweest. In de kerk is een gedenkplaats ingericht. U kunt een kaarsje aansteken, even in stilte en herinnering in de kerk verblijven en u krijgt bij het weggaan een graflichtje mee dat u thuis kunt aansteken bij een foto of op het kerkhof.
Allerzielen zal in Erp op een later tijdstip, als iedereen weer kan worden uitgenodigd, alsnog gevierd worden.

Terug

H.Antonius van Padua Keldonk, huisbezoek

Ook in Keldonk kunt u, indien u dat wenst persoonlijk bezoek ontvangen waarbij het kruisje met een kaars en een kaart met bemoedigende woorden worden aangeboden. Alle nabestaanden worden hierover per brief geïnformeerd.
De kerk zal niet open zijn. Wel kunt u een bezoek brengen aan het kerkhof.

Terug

O.L.V. van Goede Raad Mariaheide, huisbezoek, open kerk met herdenkingsplaats

In Mariaheide bezoekt de avondwake groep de nabestaanden van twee jaren. Nabestaanden van overledenen tussen november 2018 en november 2019 ontvangen het kruisje dat in de kerk heeft gehangen en het gedachteniskaartje met alle namen. Bij de nabestaanden van overledenen van dit jaar, brengen zij het gedachteniskaartje.
De kapel van de kerk is op zondag 1 november en 2 november open van 10.00 – 17.00u. In de kapel is een gedenktafel ingericht. U bent van harte welkom om een kaarsje te komen opsteken.
In oktober is de kapel elke zondag open van 10.00 – 13.00u en in november van 10.00 tot 12.00u.

Terug

H. Lambertus Zijtaart open kerk met herdenkingsplaats

De avondwake groep van Zijtaart nodigt nabestaanden uit in de kerk op zondagmiddag 1 november tussen 14.00 en 16.00u. Leden van de werkgroep zullen aanwezig zijn, er is een gedenktafel ingericht, er kunnen kaarsjes worden gebrand, er is een gedachtenisprentje en uiteraard is er de tijd en de ruimte om in stilte te bidden en te gedenken.
Het kerkhof kunt u elke dag bezoeken.

Terug

H.Hart- H.Johannes Veghel, vieringen voor genodigden

In de H.Hart – H. Johannes verzorgt de avondwakegroep twee vieringen alleen voor genodigden op zondag 1 november en maandag 2 november om 19.00u.
De Mariakapel van de kerk is dagelijks geopend. Het kerkhof is elke dag te bezoeken tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Terug

H.Lambertus Veghel, vieringen voor genodigden

In de Lambertuskerk zijn er drie vieringen voor genodigden. Zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november om 18.45u.
De Mariakapel van de kerk en de begraafplaats zijn dagelijks open van 9.00 – 17.00u.