Open huis opleidingen Sint-Janscentrum

Medio december j.l. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Janscentrum gewoon open: vooreerst digitaal en vervolgens –zo hopen we– fysiek.
Er kan online deelgenomen worden aan de Open Dag op vrijdagavond 12 maart a.s.
Zaterdagmorgen 22 mei willen we alle geïnteresseerden in de diocesane opleidingen welkom heten in het Sint-Janscentrum, aan de Papenhulst nummer 4.

U ontvangt dit bericht met de vraag of u de Open Dag van het Sint-Janscentrum 2021 onder de aandacht wilt brengen in uw parochie. Dit kan door het breed bekend te maken middels website, parochieblad en / of mededeling tijdens de (online)vieringen. Het kan ook door gericht het gesprek met een parochiaan over het volgen van een opleiding aan te gaan. Wellicht kent u een parochiaan waarvan u vermoedt dat er een roeping tot priester of diaken-zijn is, maar waar een antwoord nog uitblijft en waar deelname aan de online Open Dag kan helpen om de roeping verder te overdenken. U zult vast één, twee of meer vrijwilligers hebben, die misschien niet geroepen zijn tot het ambt maar wel ‘onmisbaar’ zijn in de parochie en die het in zich hebben om te studeren en zich te ontwikkelen tot lid van het pastorale team. Voor hen, mannen en vrouwen, is de catechistenopleiding. Wilt u de online Open Dag bekend maken? Vrijdagavond 12 maart a.s.

Het programma zal als volgt zijn:

18.40 uur:  ontvangst

19.00 uur:  welkom, door rector Norbert Swagemakers en aansluitend bisschop Gerard De Korte over het belang van diocesane opleidingen;

19.15 uur:  studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theologie-studie in deze tijd en aansluitend de spirituaal(s) Dieter Hedebouw / David Lebrun over de waarde van studeren aan het Sint-Janscentrum;

19.40 uur:  uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te informeren over opleidingen en daarover in gesprek te gaan:

1)  priester- en diakenopleiding intern (seminarie en via opleiding godsdienstwetenschappen
2)  priester- en diakenopleiding extern (zgn. Korte Route naar het ambt),
3) de lekenopleidingen: catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen

20.30 uur:  de lokalen worden gesloten… indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt om op een later moment verder te praten.

Ieder die belangstelling heeft voor een studie aan het Sint-Janscentrum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Stuur uw naam, woonadres, emailadres én lokaal van voorkeur naar:

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Norbert Swagemakers
rector Sint-Janscentrum

Download hier de folder