De vastentijd is begonnen

Misschien denkt u wel: nog meer vasten, heb ik dat het afgelopen jaar al niet genoeg gedaan?
Niet naar een restaurant, niet op een terrasje zitten, niet naar het theater of de film, niet op bezoek, geen grote feesten enz.
Het vraagt veel van ons.
Gelukkig hebben we onze sociale media, onze telefoon, tv en een dak boven ons hoofd, te eten en een regering die ons financieel ondersteunt.

Maar vasten is meer, vasten is ook bij jezelf te rade gaan, hoe sta ik in het leven, wat kan ik voor anderen betekenen.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen.
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.
Hierdoor wordt de kans op een goede baan vergroot.

Werken aan je toekomst:

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap.
De afgelopen 2 jaar ondersteunde Vastenactie ons project van de dove jongeren in Malawi, Green Malata. Deze jongeren hebben nu allemaal een baan…. Een toekomst!
Natuurlijk is er geld nodig voor het geven van beroepsopleidingen.
Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan hun toekomst.
Via onderstaande QR-code kunt u een bedrag storten aan Vastenactie. O.v.v. het kaskinummer van de parochie: 65105
Namens alle jongeren; heel veel dank!!