Met z’n allen onderweg naar een andere beleving van geloven…

Afgelopen zondag 19 september vond de eerste activiteit van het familie pastoraat plaats, een wandeling om ons te verwonderen over de natuur door er aandachtig naar te kijken en de tijd te nemen.

We hadden de uitnodiging open gelaten en wisten niet wat te verwachten, maar de opkomst heeft onze stoutste dromen overtroffen.

Er waren ongeveer 60 geïnteresseerden om samen op zoek te gaan naar een nieuwe manier van het belijden van geloof.

Na de opening in het molenpark door Pastor Charles nam Rinie Kerstens ons allemaal mee in de mooiste manier van ontdekken, waarbij we ons (ver)wonderden over al het moois, wat zich zo dichtbij bevindt en waar we in het dagelijks leven voorbij lopen als we ons geen tijd gunnen. Planten die mierenbrood maken, en de eik die wel 40 verschillende wespjes kan herkennen en aan onderdak helpt.

Tijdens de afsluiting aten we samen een appeltje.
Pastor Charles sprak de volgende inspirerende woorden:
Wij zijn de verwondering van de schepping over zichzelf.
De natuur is een kleurenfestijn die verlangt ernaar kennis te maken met de mens.
Allerhoogste schepper, Gij hebt ons de aarde gegeven om er iets moois van te maken.
Leer ons weer in te zien dat Gij werkt in stenen, dat Gij ademt in planten; dat Gij droomt in de dieren, dat Gij wakker wordt in de mensen, zodat wij vol schroom en eerbied in dit leven kunnen staan.
Elke wandeling in de natuur levert altijd meer op dan wij zoeken.

Deze eerste activiteit geeft ons het gevoel dat we een goede weg ingeslagen zijn omdat er veel mensen willen geloven en dat samen met ons op een bredere manier vorm willen gaan geven.

Wij gaan aan de slag met een volgende activiteit, wat weer iets heel anders zal zijn, zodat er zoveel mogelijk mensen aan kunnen sluiten bij onze zoektocht.

Deze keer genoten we van het talent van Rinie Kerstens. Heb jij een ander talent, op wat voor vlak dan ook, en wil je dit binnen een christelijke spiritualiteit met anderen delen? Neem dan alstublieft contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een vorm.

We zijn voorlopig bereikbaar via het e-mailadres van de doopwerkgroep:

Graag tot snel!