H. Lambertuskerk krijgt zijn arcaturen terug.

Op zondag 3 oktober 2021 worden de arcaturen, decoraties links en rechts van de hoofdingang, onthuld en gezegend. Na een plechtige hoogmis gecelebreerd door Mgr. G. de Korte zullen de versierselen aan de voorgevel zichtbaar worden.

De arcaturen, bestaande onder andere uit prachtige tableaus, zijn tijdens de oorlog beschadigd en daarna verwijderd. Door herplaatsing zal de H. Lambertuskerk weer de uitstraling van weleer krijgen.

Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een gift van de fam. Van Eerd ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van hun zaak.
De plechtige mis zal worden opgeluisterd door een big band, solisten, kamerorkest en het koor Love4music onder leiding van Dan Loredan die voor deze gelegenheid de vaste gezangen heeft gecomponeerd.

H. Lambertuskerk met arcaturen

H. Lambertuskerk met arcaturen

H. Lambertuskerk zonder arcaturen

H. Lambertuskerk zonder arcaturen