Informatie familiepastoraat

Beste ouders/verzorgers van alle kinderen in het basisonderwijs,

Vanaf november 2021 starten wij in Veghel met het Wonderzoeken familiepastoraat. Ook de sacramenten de Eerste Communie en het Vormsel worden hierin opgenomen. Graag informeren wij alle ouders/verzorgers van kinderen die in 2022, de Eerste Communie en/of het Vormsel willen ontvangen over het nieuwe traject.

Wonderzoeken, een familiepastoraat

Met het familiepastoraat willen we gezinnen, ouders en kinderen met elkaar verbinden. Op een eigentijdse wijze die belangrijke momenten van de Doop, de Eerste Communie en het Vormsel met elkaar beleven maar ook met elkaar verbinden. Ruimte geven aan het pad dat we (samen) lopen. Zodat het niet enkel momenten zijn, maar een reis waarin je ontdekt wat die sacramenten en die belangrijke momenten nu juist zo bijzonder maken. De missie van het familiepastoraat is om samen met ouders en kinderen het geloof in “meer dan we kunnen zien” te Wonderzoeken.

Samen doen, samen leren en samen vieren.

Het hele programma van het familiepastoraat bestaat uit 11 samenkomsten. Dit zijn 6 vieringen voor het hele gezin en 5 ontmoetingen waarbij we voor het hele gezin activiteiten organiseren. De activiteiten en vieringen zijn er voor kinderen van alle leeftijden. En we nodigen dan ook iedereen uit.

Wil uw kind de Eerste Communie doen of het Vormsel ontvangen, dan neemt u deel aan ten minste 6  bijeenkomsten van het familiepastoraat Wonderzoeken, daarna kan uw kind de Eerste Communie of het Vormsel doen.

De tijdsinvestering is ongeveer gelijk met voorgaande jaren…maar…Wonderzoeken maakt het wel veel leuker: we ontmoeten elkaar, vieren samen en leren samen!

Alle informatie die u nodig heeft over de voorbereiding en de voor opgave voor de Eerste Communie vindt u hier.

Alle informatie over de voorbereiding en de datum van het Vormsel vindt u hier.

Mocht u meer informatie nodig hebben, stuur dan een mail naar of bel het parochiesecretariaat.