Pieter Jansen uit Keldonk heeft Johannes Evangelist penning ontvangen

Op 17 april, 1e Paasdag na de hoogmis , heeft Pieter Jansen uit handen van pater  Geraldo van Buul de penning van verdienste van het bisdom Den Bosch ontvangen: de Johannes Evangelist penning. Ook werd hem het bijbehorende speldje gegeven.

Deze penning is een gebaar van waardering voor zijn werk voor de Antonius van Padua geloofsgemeenschap in Keldonk. Zijn veelzijdig vrijwilligerswerk bestaat uit:

51 jaar dirigent van het dameskoor, later gemengd koor. 32 jaar verzorgt hij mede de avondwake en is actief als koster. 28 jaar lid van de werkgroep Woord en Communieviering. Ook verzorgd hij rondleidingen in de kerk voor communicanten en vormelingen. Tijdens, de mede door hem verzorgde carnavalsmis, neemt hij ook de preek voor zijn rekening.

Namens de geloofsgemeenschap sprak Gerard van Berlo. Hij zei dat Pieter als 23 jarige gevraagd was tijdelijk dirigent  te worden  en dat hij door de jaren heen tal van activiteiten verzorgd en dankte hem daarvoor hartelijk.

Elly van Liempt, secretaris van het parochiebestuur dankte Pieter Jansen voor zijn jarenlange geweldige energie en inzet voor de geloofsgemeenschap in Keldonk.

Zij overhandigde Pieter Jansen de bij de penning behorende oorkonde.

Met een wel verdiend applaus en een lang zal hij leven gaven de aanwezigen blijk van hun waardering.