Kerk Zijtaart 150 jaar

Zondag 24 april 2022 is in Zijtaart gevierd dat de kerk 150 jaar geleden is ingewijd. Mede door dat feit ontstond Zijtaart. Met  een plechtige heilige mis, gecelebreerd door Mgr. Th. Lamers ( vicaris generaal van het bisdom Den Bosch), pastoor A. Smulders van de H.Franciscusparochie en pater W.Holterman, de voorganger in Zijtaart werd dit jubileumjaar geopend.

De mis werd druk bezocht en na afloop stond de harmonie St Cecilia ( die dit jaar haar 120 jarig jubileum viert) de kerkgangers op te wachten met muziek. Koffie en een toepasselijk tompouce werden aangeboden. Door de aanwezige burgemeester K. van Rooij werd de jubileumvlag van Zijtaart gehesen waarna de harmonie een lang zal hij leven voor Zijtaart speelde.   Later dit jaar in het weekend van 18-19 juni zullen meer feestelijkheden plaatsvinden.