Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers H. Franciscusparochie

In onze parochie zijn dinsdag 26 april de volgende vrijwilligers onderscheiden:

In de geloofsgemeenschap H.Hart – H.Johannes:

Wim Joosten voor zijn 40 jarig jubileum als collectant, acoliet en communieassistent, en was hier ook de voorzitter van. Wim heeft zitting in de parochievergadering en was actief bij de welkombezoekgroep. Verder is hij voorzitter geweest bij het Saske, waar hij vele activiteiten voor de jongeren heeft georganiseerd.

Ad Vermeulen heeft de onderscheiding ontvangen voor 40 jarig jubileum ook als collectant, communie assistent en acoliet. Verder is hij 25 jaar bij de Avondwakegroep waarvan 7 jaar als voorzitter. Bij de uitvaarten was Ad de assistent van pastor Groot Zevert en pater Issag.
De administratie van de dopelingen en overledenen is ook in zijn handen.
Een bijzondere band was er met pastor Groot Zevert , die na zijn verhuizing van Den Bosch naar Teteringen ging wonen en elk weekend gast aan tafel was.
10 jaar inmiddels bij het Jan van Lee mannenkoor meezingt en hand – en spandiensten verricht.
Sinds 2015 voorzitter van appartementencomplex VvE d‘ Hooghe Beemd, en zich inzet voor de medebewoners.

In de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Eerde

Mien van Berkel  voor haar werk vanaf 1991  als vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt in Eerde. Lid van de kerngroep van de H.Antonius Abt. Zij levert een bijdrage aan de dagelijks gang van zaken rond vieringen, uitvaarten, ziekenzalving, dopen. Plaatsen van de kerkberichten in de krant . Coördinator poetsgroep kerk en poetst zelf ook mee. Coördineert het ziekenbezoek en is chauffeur voor de diaconie. Ook is jarenlang collectant en is ook betrokken bij Goede Doelen Week  Eerde

 

 

 

 

Henk van Berkel is voor zijn werk vanaf 1991 als vrijwilliger op vele manieren betrokken bij de geloofsgemeenschap van de H.Antonius Abt te Eerde. Als koster, ondersteuning tijdens de mis, reparaties aan kerk enz., onderhoud en poetswerk, ziekenbezoek en chauffeur voor de diaconie.

 

 

 

 

 

In de geloofsgemeenschap H. Lambertus Veghel

Tineke Beuving voor haar vrijwilligerswerk sinds 1984 bij diverse organisaties actief: verpleeghuis Watersteeg, “Veghel in hout”, kindercrèche De Bengelenbak”, colectant en wijkhoofd collecte KWF en Goede Doelen week.

Sinds 1992 administratief vrijwilligster bij de Lambertus geloofsgemeenschap. Daar verzorgt zij de ledenadministratie; actie Kerkbalans; distributie parochieblad van de H.Franciscusparochie, lector en 3 halve dagen gastvrouw op de pastorie.

In de geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart

Theo van Lankvelt voor zijn werk voor de Stichting Ruitersport Zijtaart gedurende 50 jaar. Onderhoud terreinen en gebouwen en ook bij grote evenementen zoals de Brabantse Kampioenschappen.

Actief voor de geloofsgemeenschap H. lambertus: onderhoud kerkgebouw en groenvoorziening.

Vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Reigers in Zijtaart.

 

 

Bert van Lankvelt voor zijn werk van meer dan 50 jaar voor de Stichting Ruitersport Zijtaart. Onderhoud terreinen en gebouwen en ook bij grote evenementen zoals de Brabantse Kampioenschappen.

Actief voor de geloofsgemeenschap H. Lambertus met onderhoud kerkgebouw en groenvoorziening. Ook werkzaam binnen de onderhoudsploeg van het kerkhof.

Sinds 1985 actief bij de carnavalsvereniging De Reigers in Zijtaart.

Foto’s: meierijstadnieuws.nl