Afscheid Henk van Riel

Henk van Riel, de vaste organist van de Lambertuskerk in Veghel, heeft op zondag 5 juni j.l. na 21 jaar trouwe dienst afscheid genomen om een nieuwe aanstelling als organist in Schijndel te aanvaarden.
De pastoor had diverse cadeaus voor Henk, waaronder een oorkonde waarin hij benoemd werd tot ere parochiaan van de Lambertus – geloofsgemeenschap.
Namens het gemengd koor, waarvan Henk het laatste jaar ook de vaste en enthousiaste dirigent was, sprak de voorzitter van het bestuur lovende woorden over de bevlogen inzet van Henk.
Na de viering kwamen velen Henk de hand drukken om hem persoonlijk te bedanken.