Beperkte toegankelijkheid van de Lambertuskerk

Bericht voor bezoekers van de Lambertuskerk in Veghel

Beperkte toegankelijkheid van de kerk i.v.m. voorstellingen voor leerlingen B.O.

De kerk is slechts beperkt toegankelijk in de eerste weken van januari 2023. Dit komt omdat er een bijzondere zang- en dans-voorstelling plaatsvindt voor leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen in Meierijstad.

Tussen 10 en 24 januari vinden er dagelijks om 10.15 en om 12.45 uur voorstellingen van ongeveer een uur plaats.
Van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 januari 2023 wordt er daarvoor ook in de kerk gerepeteerd.

Oor/Sprong is speciaal gemaakt om uit te voeren in kerken of historische religieuze gebouwen. Het is een voorstelling waarin middeleeuwse zang en moderne dans samen een geheel worden. De totaal verschillende kunstdisciplines vormen in de voorstelling een harmonisch geheel, waarbij ieder zijn eigen identiteit behoudt. In onze Lambertuskerk maken zij een verbinding van het verleden naar het heden en het actuele maatschappelijke thema diversiteit.

Waarom een bijzondere theatervoorstelling tijdens schooltijd?
De voorstelling legt een link naar het thema diversiteit: dat we anders en verschillend mogen zijn.
En omdat we verschillend zijn, is het leven niet saai en voorspelbaar. Verschillende zangers, verschillende dansers en een harpist laten samen horen en zien dat we juist door de verschillen iets moois op kunnen bouwen. Dat we anders zijn, betekent niet dat we niet bij elkaar horen.

Kunst & cultuur tijdens schooltijd heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren allerlei vaardigheden door kunst- en cultuuronderwijs zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen, begrip voor elkaar hebben.
We hopen op uw begrip.