Passie in woord en klank door Het Helmonds Kamerkoor

In de kerk van Boerdonk. Goede Vrijdag 20.00 uur

Evenals vorige jaren zingt het Helmonds Kamerkoor op Goede Vrijdag Passiemuziek in de St. Servatiuskerk van Boerdonk. De werken van o.a. Pipelare, Aleotti, Zelenka en Lotichius worden “A Capella” gezongen en afgewisseld met teksten. De muziek zal klinken vanuit meerdere plekken in de kerk.

Door het samengaan van tekst en zang hoopt het koor een moment te creëren dat alle aanwezigen laat genieten van Passiemuziek zoals die bedoeld is: een inspiratie vanuit het lijden van Christus naar onze persoonlijke beleving van het hier en nu.

De muzikale leiding is in handen van Cor Nooijen. Lidwine Boots spreekt de door haar zelf geschreven teksten. Beiden zijn lid van het Helmonds Kamerkoor.

U bent van harte welkom op Goede Vrijdag 7 april om 20.00 uur.
Een uur van bezinning in woord en klank.
Vrije toegang. Vrijwillige bijdrage na afloop.