H. Hartfeest

De geloofsgemeenschap H.Hart- H. Johannes heeft zondag 18 juni haar H.Hartfeest gevierd.
Pastoor Ard Smulders ging voor in de Eucharistieviering die door het gemengd koor opgeluisterd werd.
Na de viering was de hulde buiten bij het H.Hartbeeld met gebed en zang, en bloemenhulde.
Daarna was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee in de pastorietuin.
De parochianen vinden het fijn dat deze traditie elk jaar in ere wordt gehouden!

Namens de kerngroep,
Christien Vermeulen.