Geen zaterdagavond viering meer in de Lambertuskerk Veghel

Aangezien pastor Rombauts om gezondheidsredenen niet meer voor kan gaan in vieringen is er vanaf 1 september een nieuw rooster voor alle kerken binnen onze parochie.

Zeker voor de geloofsgemeenschap Erp heeft dit grote gevolgen.
Elke 14 dagen zal hier nu een Eucharistie plaatsvinden op zondag. De andere zondagen zal er een WOCO (Woord en Communie-viering) plaatsvinden verzorgt door de werkgroep en Terpsichore.
Alles is terug te vinden in de agenda op onze website.

Voor onze Lambertuskerk betekend dit dat vanaf HEDEN geen vieringen op zaterdagavond plaats zullen vinden!!
De geloofsgemeenschap van de H. Hart en H. Johannes heten u van harte welkom om samen met hen te gaan vieren.
De vieringen in de H. Hartkerk beginnen daar om 19.00 uur in plaats van kwart voor 7.