Nieuws van het Wonderzoeken familiepastoraat

Afgelopen maand vonden er een tweetal activiteiten van het Wonderzoeken familiepastoraat plaats, onderstaand de verslagen daarvan.