Nieuw vieringenrooster

Beste parochianen,

Het pastoraal team wil u graag informeren over het besluit dat genomen is aangaande het nieuwe vieringenrooster. Wij hebben dit rooster met diverse organen en betrokkenen binnen de parochie besproken.

Het vieringenrooster was een veel besproken onderwerp het afgelopen jaar binnen het pastoraal team. De realiteit – het overlijden van pastor Cees Rombauts, de tijdelijke uitval van pastoor Smulders en emeritus pastor Holterman laat ons ervaren dat het vieringenrooster kwetsbaar is. Onder dit rooster is ook het spanningsveld voelbaar waarin wij ons als parochie bevinden. Enerzijds willen wij jullie -trouwe oude parochianen- zo lang als het gaat blijven bedienen, maar anderzijds zien wij ook dat er tijd nodig is voor het veranderingsproces waarin onze parochie zich bevindt en energie nodig is voor de opbouw van nieuwe initiatieven –zoals het familiepastoraat-.

Ons team heeft het afgelopen jaar aan 1,5 fte (57 uur per week) aan menskracht ingeleverd door het overlijden van pastor Cees en het pensioen van Hennie. Wij zetten ons met hart en ziel in en zijn dienstbaar aan onze parochie -ieder binnen zijn/haar eigen vermogen en talenten-. Willen wij dit als team volhouden is het van belang om realistisch te blijven. Dit betekent concreet; rekening houden met de beschikbaarheid en belastbaarheid van het pastorale team, prioriteiten stellen en keuzes maken.

Als team willen wij graag gehoor geven aan de oproep vanuit de kernen om zichtbaar te zijn. Wij respecteren de keuze van de kerngroepen Mariaheide en Keldonk om die zichtbaarheid van het team anders in te vullen dan via een eucharistieviering.

We beseffen dat sommige kernen harder door het nieuwe rooster geraakt worden dan anderen. Wij bieden graag een luisterend oor en pastorale nabijheid aan indien nodig.

Wij zijn dankbaar dat pater Holterman (in Eerde, Zijtaart en Mariaheide) en pater van Buul  (Keldonk) zich voor onze parochie structureel willen blijven inzetten. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle woko-groepen die vieringen blijven verzorgen. Zij krijgen de ruimte om de niet ingevulde dagen binnen het rooster in te vullen naar eigen beschikbaarheid en belastbaarheid via het parochiesecretariaat.

Het nieuwe rooster dat ingaat per september binnenkort zichtbaar worden op de website van de parochie en in de kernen.

Hopend jullie hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij dat graag.

Met goede groet,

Het pastoraal team
Pastoor Ard Smulders
Pastor Charles Eba’a
Diaken Rien van der Zanden
Pastoraal werkster Viona Boerefijn-Smets